A1 forumborsa.net Özel
Sayfa 5 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 3456 SonuncuSonuncu
Toplam 40 adet sonuctan sayfa basi 29 ile 35 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Temel analiz arşivi

 1. #29
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  870
  Thanked
  442
  Adı geçen
  232 Mesaj
  5.4.2. F / K ORANINA YÖNELK YAPILAN ÇALIMALAR
  Fiyat / Kazanç oranının tahminine yönelik yapılan bazı aratırmaları, Zor aaıda kısaca özetlemitir.
  135 NYSE hisse senetleri üzerinde Fiyat / Kazanç oranlarını tahmin etmeye yönelik yapılmı çalımada, aaıdaki çoklu regresyon eitlii elde edilmitir. (Zor, 2003: 63–64). Fiyat / Kazanç Oranı = 8.2 + 1.5 g + 0.067 - 0.2
  g = Kazançlardaki Büyüme Oranı = Temettü Ödeme Oranı = Geçmi Kazançlardaki Büyüme Oranının Standart Sapması (risk)
  Elde edilen çoklu regresyon eitliinde her bir deikenin katsayıları ve iaretleri, F/K oranı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. aretlere bakılarak daha büyüme oranı, daha yüksek temettü ve daha düük riskin daha yüksek F/K oranının göstergeleri olduunu söylenebilir. (Zor, 2003: 63).
  1961 – 1965 yılları için hisse senetlerine ait büyüme oranı (g), temettü ödeme oranı () ve beta katsayılarını () kullanarak F/K oranını belirlemeye yönelik aaıdaki regresyon eitlikleri elde edilmitir. (Zor, 2003: 63–64).
  Yıl Regresyon Eitlii R2 1961 F / K = 4,73 + 3,28 g + 2,05 – 0,85 0,70 1962 F / K = 11,06 + 1,75g + 0,78 – 1,61 0,70 1963 F / K = 2,94 + 2,55 g + 7,62 – 0,27 0,75 1964 F / K = 6,71 + 2,05 g + 5,23 – 0,89 0,75 1965 F / K = 0,96 + 2,74 g + 5,01 – 0,35 0,85
  61
  NYSE ve AMEX iletmelerinin 1987 – 1991 yıllarına ait verilerini kullanarak her yıl için aaıdaki regresyon eitlikleri elde edilmitir. (Zor, 2003: 63– 64). Yıl Regresyon Eitlii R2 1987 F / K = 7,1839 + 13,05 – 0,6259 + 6,5659 g 0,9287 1988 F / K = 2,5848 + 29,91 – 4,5157 + 19,9143 g 0,9465 1989 F / K = 4,6122 + 59,74 – 0,7546 + 9,0072 g 0,5613 1990 F / K = 3,5955 + 10,88 – 0,2801 + 5,4573 g 0,3497 1991 F / K = 2,7711 + 22,89 – 0,1326 + 13,8653 g 0,3217
  Eitliklerde yer alan F/K yıl sonunda ki piyasa deeri / hisse baına kazanç oranını (tüm negatif kazançlı iletmeler örneklemden çıkarılmıtır), yıl sonundaki temettü ödeme oranını, g önceki be yıl üzerinden hesaplanan karlardaki büyüme oranını, ise önceki be yıllık getiriler kullanılarak hesaplanan hisse senetlerine ait riski ifade etmektedir. (Zor, 2003: 63–64).
  1961–1965 yılları arasında yapılan aratırmada F/K oranındaki deimelerin; net kar, uzun dönemdeki büyüme oranı, karlardaki konjonktürel deimeler, temettü daıtım oranı ve finansal kaldıraçtaki deimeler ile açıklanabilecei öne sürülmektedir. 1987–1991 yılları arasında yapılan aratırmada ise F/K oranını büyüme oranı, temettü ödeme oranı, hisse senedinin likiditesi, hisse senedinin betası, fiyat deikenlii ve firma etkilerinin fonksiyonu olarak formüle edilmitir. Aratırmalar sonucunda F/K oranını en çok etkileyen baımsız deikenin, modele direkt olarak dâhil edilmemi faktörlerin ölçüsü olan, firma etkisi olduu sonucuna varılmıtır. (Zor, 2003: 64).
  Yukarıda açıklanan çalımalarda da görüldüü üzere F/K oranını açıklayan en önemli deikenler, kazançlardaki büyüme oranı, temettü ödeme oranı ve farklı ekillerde hesaplanan risk olmaktadır. Bu sonuçlar, F/K oranlarının büyüme ve temettü ödeme oranlarının artan, riskin ise azalan bir fonksiyonu olduunu kanıtlamaktadır. Dier bir ifadeyle büyüme ve temettü ödeme oranlarındaki artı F/K oranını yükseltirken, riskteki artı F/K oranını düürmektedir. 2. #30
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  870
  Thanked
  442
  Adı geçen
  232 Mesaj
  BÖLÜM 4 FYAT / KAZANÇ ORANININ MKB’DE LEM GÖREN HSSE SENETLERNDE UYGULANMASI
  1.GENEL AÇIKLAMA
  Bu çalımanın konusunu ilgilendiren kavramlar ve bunlar arasındaki ilikiler birinci ve ikinci bölümde tanımlandıktan sonra, üçüncü bölümde Temel Analizde Hisse Senedi Deerleme Yöntemleri ve bu yöntemlerden Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi ayrıntılı olarak incelenmitir. Son olarak bu bölümde iletmelerin piyasa performansını saptama bakımından, karılatırma yapılabilmesi için dier Fiyat / Kazanç Oranları kullanılarak; letmenin Fiyat / Kazanç Oranı, sektörün ortalama Fiyat / Kazanç Oranı ile karılatırılıp, irket performansının genel olarak, piyasa performansının üstünde veya altında bir eilime sahip olup olmadıı, 1992 yılı öncesinde borsaya kote olmu MKB 100 endeksinde 1992.01 – 2004.06 dönemleri arasında incelenmitir. 1986 yılında faaliyete geçen stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda yatırımcıların en önem verdii temel analiz yöntemi “Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi” ‘dir. Ancak gözlemlenen bir dier husus ise her hisse senedinin Fiyat / Kazanç oranının uzun dönemde piyasanın ortalama Fiyat / Kazanç oranına nazaran historik bir prim veya ıskonto oranı ile ilem gördüüdür. Yani kimi hisseler sürekli olarak piyasaya Fiyat / Kazanç oranı ortalamasından daha düük bir Fiyat / Kazanç oranı ile ilem görürken bazı hisseler ise daha yüksek bir Fiyat / Kazanç oranı ile ilem görmektedirler.
  Tezimizin konusunu oluturan alım – satım modeli ite bu historik prim veya ıskonto oranını bularak hisse senedinin Fiyat / Kazanç oranını, piyasanın ortalama Fiyat / Kazanç oranına balı bir deiken olarak, hesaplayabilmeyi amaçlamaktadır. MKB’ de ilem gören hisse senetlerinin fiyat hareketlerinin uzun vadede temel göstergelere balı olarak deitiini kabul ederek kısa vadeli dalgalanmalar üzerinde karı maksimize etmek amaçlanmıtır. Karar mekanizması, hisse senedi ve sektörün ortalama Fiyat / Kazanç oranlarındaki deiim üzerine kurulmutur.

 3. Teşekkür etti.
 4. #31
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  870
  Thanked
  442
  Adı geçen
  232 Mesaj
  ARATIRMADA KULLANILACAK MODELLER
  Aratırmamızda yer alan 49 irketin aylık Fiyat / Kazanç Oranı hesaplanmıtır. Daha sonra sektörlerin ortalama Fiyat / Kazanç Oranı da hesaplanarak listelenmitir. Çıkı noktamız, her hisse senedinin Fiyat / Kazanç Oranının sektörün ortalama Fiyat / Kazanç oranına göre historik bir prim veya ıskonto ile ilem gördüü varsayımına dayandıından dolayı bu prim ve ıskontonun ve katsayının hesaplanabilmesi için, regresyon analizi yoluna bavurulmutur. Bu durumda basit dorusal regresyon formül;
  Y = a + b x Y = Hisse senedinin Fiyat / Kazanç Oranı x = Sektörün ortalama Fiyat / Kazanç Oranı b = Baımsız deiken katsayısı a = Sabit (Prim ve Iskonto) eklinde olacaktır.

  66
  Her hisse senedi için aylık Fiyat / Kazanç Oranları, ortalama sektör Fiyat / Kazanç Oranları Excel programı ile regresyon sonuçları SPSS programı vasıtasıyla bulunmutur. Her hisse senedi için yapılan regresyon analizi % 5 anlamlılık derecesinde test edilmi ve 49 hisse senedinden on altısın da t testi kullanılamaz sonucunu vermitir. Dier tüm hisse senetleri için test sonuçları olumludur.
  Daha sonra oluturduumuz basit dorusal regresyon modeli formülü kullanılarak hisse senedinin olması gereken Fiyat / Kazanç Oranları her ay için elde edilmitir. Hesaplanan bu oranlar ile gerçekleen Fiyat / Kazanç Oranı arasındaki sapma bulunmutur.
  Sapma rakamının “negatif” olması hisse senedinin cari Fiyat / Kazanç Oranının regresyon formülüne göre hesaplanan (olması gereken) Fiyat / Kazanç Oranından düük olduu, bunun sonucunda hisse senedinin aırı satıa uradıını ve alıma uygun olduunu göstermektedir. Sapma rakamının “pozitif” olması ise hisse senedinin aırı alıma uradıını ve satıa uygun olduunu göstermektedir.
  Aratırmamızda kullandıımız bu modele göre yatırımcılar alım – satım kararı vermek durumunda iseler, hesaplanan sapmanın negatif olması durumunda hisse senedinin piyasadan düük deerlenmi olduu sonucu görür ve hisse senedi alma kararı verir. Hesaplanan sapmanın pozitif olması durumunda ise hisse senedi fiyatının piyasa tarafından yüksek deerlenmi olduunu sonucu görür ve hisse senedini satma kararı verir.
  Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus dier her türlü yatırım alternatifinden baımsız olarak sadece hisse senedi bileik endeksinin (hisse senedi piyasası ortalamasının) üzerinde bir performansın amaçlanmasıdır. Bu nedenle hisse senetlerinin ortalama bileik getirileri TL bazında hesaplanmı, karar mekanizmasının anlamlıı test edilmitir.

 5. Teşekkür etti.
 6. #32
  Status
  Online
  mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gözbebeği üye
  Üyelik tarihi
  12.Aralık.2015
  Mesajlar
  20,537
  Thanked
  19897
  Adı geçen
  107 Mesaj
  Hisse Senetleri İçin Kullanılan "Değer" Kavramları
  Hisse senetleri (Pay senedi) sahibine ortaklık hakkı veren ve ikincil piyasalarda alınıp satılabilen menkul kıymetlerdir. Alıcı ve satıcının hisse senedi için uygun gördüğü bir fiyat seviyesi bulunmaktadır ve hisse senedi fiyatı hisse senedine biçilen değerdeki değişime göre artış ya da azalış göstermektedir.

  Piyasayı oluşturan da hisse senetleri için biçilen değerler arasındaki görüş farklarıdır. Her bir piyasa oyuncusunun aynı hisse senedi ile ilgili "gerçekte olması gereken değer" tespiti farklı olabilir. Değer tespiti ile ilgili olarak; hisse senedi değerlemesi ve değerleme tekniklerine geçmeden önce "Hisse senedi değeri ne anlama gelmektedir, kaç çeşit değer kavramı vardır ve bu değer kavramlarının birbirlerinden farkları nelerdir?" gibi soruların cevaplanması büyük önem taşımaktadır.

  Aşağıda firma değeri ve hisse senedi değeri için kullanılan çeşitli kavramlar özetlenmektedir;

  Nominal Değer: İtibari değer olarak da kullanılmaktadır. Hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı değerdir. Hisse senedi nominal değeri, bir işletmede toplam sermayenin belirlenmesi ve kayıt altına alınması için gereken muhasebe işlemleri için kullanılmaktadır.

  Nominal değer
  bir hisse senedinin piyasada alınıp satıldığı değeri göstermez, hisse senedi nominal değerin altında ya da üzerinde bir fiyattan alınıp satılıyor olabilir. Hisse senetleri için nominal değer genellikle 1 TL'dir. Nominal değer sabittir, değişmez. Ekonomide kullanılan nominal kavramı ile finansta kullanılan nominal kavramı arasında fark vardır. Ekonomide nominal, belirli bir yıla ya da döneme ait, enflasyonla düzeltilmemiş veri anlamına gelmektedir.

  İhraç Değeri: Emisyon değeri olarak da kullanılmaktadır. Hisse senedinin ilk ihracı sırasında halka arz fiyatıdır. Hisse senetlerinin ihraç fiyatı ile nominal değeri arasındaki fark emisyon primi olarak adlandırılır. Payları borsada işlem gören, halka açık işletmeler belirli şartlara bağlı olarak nominal değerin altında hisse senedi ihraç edebilirler, borsada işlem görmeyen halka açık işletmelerin hisse senedi ihraç fiyatı nominal değerin altında olamaz.

  Defter Değeri: Muhasebe değeri ya da özsermaye değeri olarak da bilinmektedir. Bir hisse senedinin defter değeri ise özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ödenmiş sermaye, hisse senedinin nominal değeri ile hisse senedi adedinin çarpımıdır, nominal değer 1 TL ise hisse senedi sayısı ödenmiş sermayeye eşittir diyebiliriz. Özsermaye, bir işletmenin aktif toplamından borçların çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

  Defter değeri oldukça önemli bir karşılaştırma kriteri olup, PD/DD oranı olarak bilinen (piyasa değerinin defter değerine oranı) değerleme yönteminde kullanılmaktadır.

  Net Aktif Değeri: Bir işletmenin aktif değeri, varlıklarının toplam değeri anlamına gelmektedir. Net aktif değer ise işletme varlıklarından borçların düşülmesi sonucunda elde edilen net tutardır. Özetle, işletme varlıklarının tamamının satılması ile elde edilecek gelirden işletme borçlarının ödenmesi sonucunda geriye kalacak bedeldir. İşletme varlıkları ve borçlarının defter değerleri ile piyasa değerleri arasında farklar bulunması normaldir, bu durumda muhasebe değerleri güncel piyasa değerlerine göre düzeltilmektedir. Bu yöntem, işletmenin minimum değerinin tespitinde kullanılmaktadır.

  Özetle net aktif değeri, varlıkların ve borçların piyasa değerinden hesaplandığı bir bilançodaki özkaynak tutarıdır.

  Tasfiye Değeri: Tasfiye bir işletmenin kapanması ve faaliyetlerine son vermesi anlamına gelmektedir. Firmanın tasfiye değeri, tüm varlıkların satılarak nakde dönüştürülmesinden sonra elde edilen gelirden borçların ödenmesi sonucunda kalan bedeldir. Likiditasyon değeri olarak da bilinmektedir. Net aktif değere benzer görünse de tasfiye aşamasındaki bir işletmenin, satışın zorunlu ve acil olması nedeniyle, varlıklarının normal piyasa koşullarının çok altında fiyatlandırılacağını unutmamak gerekir. Tasfiye değeri bir işletme için belirlenen en düşük değer olarak yorumlanmaktadır.

  Piyasa Değeri: Hisse senetlerinin piyasada arz ve talebe bağlı olarak alınıp satıldığı bedeldir. İlgili hisse senetleri borsada işlem görüyorsa piyasa değeri aynı zamanda borsa değeri olarak adlandırılmaktadır. Bir firmanın borsa değeri (piyasa kapitalizasyonu), hisse senedi fiyatı ile hisse senedi sayısının (ödenmiş sermaye) çarpımına eşittir. Burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekir; borsa değeri de çoğu zaman işletmenin olması gereken değerini yansıtmayabilir.

  Gerçek Değer: Hisse senedinin olması gereken değeridir. Gerçek değer işletmenin gelecekte gelir yaratma potansiyeli ile yakından ilgilidir. Yatırımcıların en çok önemsediği değer, bir işletmenin gerçek değeridir, fakat belirlenmesi de bir o kadar zordur. Yatırımcılar, bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplamaya çalışarak, bu değeri hisse senedinin güncel piyasa fiyatı ile karşılaştırmakta, gerçek değer piyasa değerinin üzerindeyse hisse senedinin ucuz fiyatlandığı, piyasa değerinin altındaysa hisse senedinin pahalı fiyatlandığı yorumunu yapmaktadır.

  Bir işletmenin gerçek değerini ölçebilmek adına birçok yöntem kullanılabilir; temettü kapitalizasyonu yöntemi, iskonto edilmiş nakit akımlar yöntemi, fiyat kazanç oranı, PD/DD oranı gibi yöntemler genel kabul görmüş şirket değerleme yöntemleri arasında sayılabilir.
  ** BORSA'da trend hiç bir zaman iç dinamiklerden dolayı başlamaz bitmez **

 7. Teşekkür etti.
 8. #33
  Status
  Online
  mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gözbebeği üye
  Üyelik tarihi
  12.Aralık.2015
  Mesajlar
  20,537
  Thanked
  19897
  Adı geçen
  107 Mesaj
  YALIN kardeşimle konuşmadım ama özel mesaj atacağım benim bu yazıyı kopyalayıp buraya getirdiğime kızmaz diye düşünmekteyim ..
  Orta vadeli yatırım söylemi göreceli bir zaman dilimi olsa da, bana göre 6 ay ile 12 ay arası bir süre, yatırım yapılan bir şirketin en az iki bilanço dönemini kapsayacağından bu tarife uygun bir vade anlamına gelmektedir.

  Bu topik de yapacağım analizleri bu vade doğrultusunda yapmayı planlıyorum.

  Öncelikle temel analiz mantığına uygun ve kimi zaman da teknik analiz kriterlerinden faydalanılarak yapılan analizler sonucu ortaya çıkan sonuçları, hiç kimsenin direk alım, satım kararları olarak uygulamamasını rica ediyorum.

  Ayrıca incelenmeye değer bulduğum şirketler dışında herhangi bir şirket hakkında soru sorulmamasını rica ediyorum.

  Tekrar ısrarla belirtmek isterim ki; bu topikde veya başka bir başlık altında yapacağım örnekleme çalışmalar ; kesinlikle şirket önerisi, yatırım tavsiyesi uzantısında değildir ve olmayacaktır. Benim tek yatırım tavsiyem “yatırımcının temel analiz yapmayı ilke edinmesi ve şans faktörüne dayalı hisse alımı yapılmaması, başkasının yorumlarıyla bodoslama al/sat işlemleri yapılmaması” yolundadır. Benim buradaki nihai amacım; temel analiz yöntemine ışık tutmaktır. Hiçbir karşılık beklemeden, şahsi menfaat gütmeden, sayısal verilere dayanarak ulaşacağım sonuçlara, yorumlara aksi görüşü olan varsa, olumsuz görüşünün sebep ve dayanağını belirterek burada paylaşsın lütfen, ki böylelikle beyin jimnastiği yapmış oluruz, akıl akıldan üstündür, bakarsınız benim gözden kaçırdığım bir şeyler vardır..

  Bu tip çalışmalara katılım ne kadar fazla olursa doğru sonuçları bulma olasılığımız da o kadar artar.

  Topiğin formatına uygun olarak, özellikle kırmızı bold cümleyi dikkate alarak, tekrar eski günleri yad edelim istedim

  Uzunca bir aradan sonra, son açıklanan 2015/12 dönemine ait bilançolar üzerinde taramalar ve filtrelemeler yaptım. Kaba taslak incelemeler sonrasında,
  Bilançolarını beğendiğim şirketler; ALCAR_ ALGYO_ ALKIM_ ARCLK_ AYGAZ_ BAGFS_ BFREN_ EGEEN_ EGSER_ FMIZP_ FROTO_ GOODY_ INDES_ ISGYO_ KCHOL_ KLMSN_ LKMNH_ NETAS_ PETUN_ SARKY_ SISE_ TOASO_ TUPRS

  Tabi bunların büyük çoğunluğu son dönemde epey primlenmiş, içlerinden bir kaç tanesi bana göre henüz ucuz kalmış ama neden ucuz kaldıklarına dair henüz detaylı bilgim yok.

  Bir de bunların dışında önceki yıl sonuna göre karlılık anlamında (net kar) gerilemiş ama net esas faaliyet karlılığı büyümeye devam etmiş veyahut varolan karlılık durumuna göre fiyat olarak da ucuz kalmış, sürpriz yapabilecek bir kaç şirket seçebildim; *ASLAN *BUCIM *FMIZP *KAREL *LKMNH

  Zaman buldukça öncelikle ucuz kaldığını düşündüklerim üzerinde detaylı inceleme yapmayı planlıyorum ve diğerleri için de uygun hedef alım aralığı belirtmeye çalışacağım.
  ** BORSA'da trend hiç bir zaman iç dinamiklerden dolayı başlamaz bitmez **

 9. Teşekkür etti.
 10. #34
  Status
  Offline
  BABİL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Grafiker
  Üyelik tarihi
  07.Aralık.2015
  Mesajlar
  14,790
  Thanked
  22113
  Adı geçen
  871 Mesaj
  ekrandan grafik resimini alıp foruma ekleme videosu

  https://youtu.be/tgzO24wnF-M
  insanları kader karşılaştırır,karakterleri yakınlaştırır,kararları anlaştırır

  Yasal Uyarı
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir!

 11. Bunu beğendi.
 12. #35
  Status
  Online
  mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gözbebeği üye
  Üyelik tarihi
  12.Aralık.2015
  Mesajlar
  20,537
  Thanked
  19897
  Adı geçen
  107 Mesaj
  Temel Analiz

  Firma Değeri  Fiyat / Kazanç Oranı  Son yıllarda Türkiye deki firmaların fk oranları 10 üzeri pahalı , 10 altı ucuz olarak değerlendirilirken mevcut konjonktürel riskler ile bu oran 8 seviyesine indi. Bunu genel olarak hisselerin temel rasyolarını incelediğimizde farkediyoruz zaten .

  Favök  Defter Değeri

  ** BORSA'da trend hiç bir zaman iç dinamiklerden dolayı başlamaz bitmez **

 13. Bunu beğendi.
Sayfa 5 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 3456 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


Önemli Uyarı

  Sitede yer alan bilgiler, herhangi bir hisse senedi veya sermaye piyasası aracının satın alınması için tavsiye veya teklif teşkil etmemektedir. Yatırım piyasalarına yönelik bilgi paylaşımını amaçlayan kar amacı gütmeyen sosyal bir platformdur.

Follow us on

Twitter youtube DavianArtSayfa Başına Çık