A1 forumborsa.net Özel
Sayfa 4 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu
Toplam 40 adet sonuctan sayfa basi 22 ile 28 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Temel analiz arşivi

 1. #22
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  ödenmis Sermaye Esas sermaye sistemine tabi ortakliklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmis kismidir.
  Nominal Deger Menkul degerlerin üzerinde yazili olan degerdir.
  Lot Hisse senetleri piyasasinda islem birimidir. IMKB Hisse Senetleri Piyasasi'nda, 1 Lot 1.000 adet hisse senedini veya 1.000.000 TRL nominal degerli hisse senedini ifade eder.
  Underwritting Taahhütlü Aracilik Yüklenimi. Araci Kurulusun bir sirketin hisse senetlerinin halka arzi esnasinda senetlerin ihracini garanti vererek üstlenmesi ve satilamayan senetleri satin almasidir.
  Convertible Bonds Hisse senedine dönüstürülebilir tahvil.
  Bondholder Tahvil Sahibi.
  Konsorsiyum Iki veya daha fazla isletmenin belirli bir projenin uygulanmasi konusunda yapmis olduklari isbirligidir.
  OTC (over the counter) Tezgah üstü piyasalardir. Tezgah üstü piyasalarda, sermaye piyasasina aracilik eden kurumlar, kendi aralarinda bir borsanin belirleyici kural ve tüzüklerine uyma zorunlulugu duymadan islem (alim/satim) yaparlar. Bugün en gelismis piyasalardan biri olan Amerika Birlesik Devletleri'nde küçük islem hacmine sahip bazi firmalar, borsa haricinde OTC olarak islem görürler.

 2. Teşekkür etti.
 3. #23
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  Firma Analizi
  Temel analizde son yaklaım firma analizidir. Ekonomik durumun deerlendirilmesi yapılıp, endüstri analizi yapıldıktan sonra analiz firma bazına indirgenir. Firma analizlerinin yapılmasındaki temel amaç, irketin geçmi dönemlerindeki performansları ve mevcut döneme ait veriler incelenerek gelecek hakkında tahminlerde bulunmaktır. Böylece söz konusu firmanın hisse senetlerine yatırım yapılıp yapılmayacaı kararı daha salıklı bir ekilde verilecektir.
  Firma analizi, iki yönlü yapılır. Bunlardan ilki firma ile ilgili nitel faktörler, dieri ise nicel faktörler deerlendirilerek yapılır. 3.3.2.3.1. Firma Analizinde Dikkate Alınacak Nitel Faktörler
  Mamullerin incelenmesi ve firma yönetimin incelenmesi olarak iki ekilde incelenir.
  Mamullerin ncelenmesi: Firma analizinde öncelikle firmanın ürettii mal ve hizmetler incelenir. Bu inceleme sırasında, mal ve hizmetlerin kalitesi ve benzerlerinden üstün olduu yönler belirlenir. Aynı zamanda ürünün pazarda tanınması ve pazardaki payı da incelenmesi gereken önemli bir faktördür. Firmanın ürettii mamullerin sayısı, yurtdıı pazarlara satma olanaı ve mamullerin çeitlilii gibi faktörler de risk daıtımında etkili olur, firma karlarının ve daıtabilecei kar payının istikrarlı olmasını salayabilir.

  45
  Firma Yönetiminin ncelenmesi: Firma analizinde bir dier incelenmesi gereken unsur da firma yönetimidir. Yönetim yapısı, yönetim kadrosunun kalitesi geçmi yıllardaki performansı firmanın operasyonları üzerinde etkili faktörlerdir ve bu yüzden firma analizi yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Firmaların nitel faktörlerle deerlendirilmesi oldukça zordur. Özelikle firma içine yönelik bilgilerin elde edilmesinin her zaman mümkün olmamasıdır. Halka kapalı, birkaç kiinin hâkimiyetinde olan veya aile irketi özelliine sahip kurulular için bu hemen hemen imkânsızdır. irketler, halka açılıp hisse senetleri piyasada ilem gördükçe ve hisse senetlerinin sahiplii yaygınlatıkça bu tür bilgilerin elde edilmesi nispeten kolaylaacaktır. Piyasa bu bilgilerin yatırımcılara aktarılması için irketleri zorlayacaktır.
  3.3.2.3.2. Firma Analizinde Dikkate Alınacak Nicel Faktörler
  Nicel yönden yapılacak firma analizi, firmanın geçmite göstermi olduu performansın finansal tablolar aracılıı ile incelenmesine yöneliktir. Firma hakkında en önemli bilgi kaynaı finansal tablolardır.
  Bu tablolar firmaların yıllık faaliyet raporlarından bulunabilir. Finansal tabloların analizi firmanın geçmite göstermi olduu performansın deerlendirilmesi açısından olduu kadar, gelecekte gösterecei performans hakkında tahminde bulunmak açısından da büyük önem taır. (Yurtta,1996:20).
  Finansal tabloların (bilânço, gelir tablosu, fon akım tabloları) analizinde kullanılan belli balı iki yöntem vardır. Birincisi karılatırmalı analiz, dieri ise oran analizidir.
  Karılatırmalı Analiz: Bir firmanın farklı tarihlerde düzenlenmi mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen deiikliklerin incelenmesi ve bu deiikliklerin deerlendirilmesidir. Karılatırmalı analiz dinamik bir analizdir

 4. Teşekkür etti.
 5. #24
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  Karılatırmalı analizde, belirli bir tarihte düzenlenmi mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki iliki deil, bu kalemlerin zaman içinde göstermi olduu artı ya da azalılar incelenmektedir.
  Mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermi olduu deiiklikler, belli bir tarih itibariyle düzenlenmi mali tablolardaki kalemler arasındaki ilikilerden daha anlamlı olabilir. Bu nedenle, karılatırmalı mali tabloların analiz açısından, belirli döneme ait mali tablolardan daha faydalı olduu ileri sürülmektedir. Karılatırmalı analizin en büyük üstünlüü, incelenen firmanın gelime yönü hakkında tahminlerde bulunmak yönünden de yararlıdır. Koullarda büyük bir deiiklik olmadıı sürece, firmanın geçmiteki eilime uygun bir gelime gösterecei tahmin edilebilir. (Akgüç,1998:95–98).
  Oran Analizi: Oran analizinde mali tablolarda yer alan tutarların nispi ilikileri incelenerek firmanın mali durumu konusunda bilgi edinilir. Mali tablolarda çok sayıda oran hesaplamak mümkündür. Ancak oran hesaplamadaki amaç yorumlanabilir bilgiler elde etmektir. Hesaplanan oranlar tek balarına bir anlam ifade etmekten uzaktır. Analiz açısından yararlı olan, çok sayıda oran deil; az sayıda fakat anlamlı oranlar hesaplamaktır.
  Oranlar, firmanın yalnız geçmi ve cari mali durumunu deerlendirmek açısından deil, planlama ve kontrol ilevini yerine getirmede ve üçüncü kiilerin, özellikle firma ortaklarının, yatırımcıların ve finansman kurumlarının, firmanın mali durumunu ve gücünü nasıl gördüklerini, deerlendirdiklerini kestirmek yönünden de yararlıdır. (Yurtta, 1996:20).
  Oranlar iletme faaliyet sonuçları ile mali durumunu deerlemedeki kullanı amaçları dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır. Buna göre oranlar; Likidite oranlar, mali yapı oranları, faaliyet oranları ve karlılık oranları olmak üzere dört gruba ayrılır. (Yanık ve Kerem,2004:17).

  47
  Oran analizinde kullanılan oranlar, tek balarına bir ey ifade etmezler. Gerek aynı firmanın geçmi dönemlerindeki oranlarıyla, gerekse de sektördeki dier firmaların oranlarıyla kıyaslayarak yorumlanmaları gerekir. Ayrıca, deneyimler sonucu bulunmu ve genel kural olarak kabul edilmi deerlerle karılatırılmak suretiyle de yorumlanabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir dier husus da, oranların birbirinden baımsız olmadıı ve birçok oranın beraberce yorumlanması gerektiidir

 6. Teşekkür etti.
 7. #25
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  BÖLÜM III TEMEL ANALZDE HSSE SENED DEERLEME YÖNTEMLER
  1. GENEL AÇIKLAMA
  Temel analizde; ekonomi, endüstri ve firma ile ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra hisse senedinin gerçek deerinin saptanmasına yönelik çeitli yöntemler gelitirilmitir. Hisse senedi için gerçek deer hesaplanırken, bu deer piyasa fiyatının üzerinde olduunda, bu hisse senedine yatırım yapmanın uygun olduu sonucuna varılacak, aksi takdirde, yatırım yapılmaktan vazgeçilecek, hatta bu hisse senetleri elimizde mevcutsa satılmasına karar verilecektir.
  Hisse senedinin gerçek deerinin hesaplanmasına yönelik belli balı yöntemler unlardır.
  2. TEMETTÜ (KARPAYI, DVDANT) MODEL YAKLAIMI
  Dr. Myron Gordon tarafından gelitirilen bu modele göre bir yatırımcı için bir finansal varlıın deeri, bu finansal varlıın sahibine salayacaı nakit akılarıyla belirlenir. Hisse senetlerinin yaratacaı nakit akıları kar paylarından olumaktadır. (Canba ve Doukanlı,2001:333).
  Firma tasfiye edilmedikçe veya baka bir firmaya satılmadıkça, onun hisse senedi sahiplerine saladıı nakit akımları sadece temettü akımlarından ibarettir. Bu nedenle hisse senedinin deeri beklenen temettü akımlarının bugünkü deeri olarak saptanılmalıdır. (Brigham,1996:212).
  P0 = D1 / (1 + k) + D2 / (1 + k)2 + …. + Dn / (1 + k) n + …. + D/ (1 + k)
  P0 = Dn / (1 + k) n n=1
  49
  ayet yatırımcı, hisse senedini sonsuza kadar elinde tutmayıp, belli bir “n” dönemi sonunda satmayı düünüyorsa, hisse senedinin deeri;
  P0 = [ Dn / (1 + k)t] + Pn / (1 + k) n’ eklinde olacaktır. Burada; P0 = Hisse senedinin bugünkü gerçek deeri, Dt = t döneminde salanacak temettü, k = Uygun iskonto oranı, Pn = n yıl sonundaki hisse senedi fiyatı olacaktır. (Karain,1991:122).
  Burada da görüldüü gibi, bir hisse senedinin bugünkü fiyatını, elde tutma dönemi içerisinde elde edilecek kar payları ve elde tutma dönemi sonundaki hisse senedinin fiyatı belirlemektedir.
  Temettü modeli yaklaımı, bir hisse senedinin bugünkü deerini beklenen temettülerin indirgenmi deerine eitler. Temettü modelinin mantıı, sonsuza kadar elde tutulan bir hisse senedinin salayacaı nakit girilerinin yalnızca temettüler olmasındandır. (Karain,1991:121–122).
  Firmanın gelecek dönemlerde daıtacaı kar payları (temettüler) ekillerine göre üç biçimde yazılabilir.
  Kar Payının Sabit (Tekdüze) Olması: Firmanın her yıl daıtacaı kar payının deimeyecei, ortaklıın devamlı olduu, iskonto oranının sabit kalacaı varsayımları halinde, yukarıdaki denklem:
  P0 = D / (1 + k) + D / (1 + k)2 + …. + D/ (1 + k) ’ eklinde yazabiliriz.
  Bu denklem, elde tutma dönemi sonsuz olduundan, P0 = D / k eklinde de yazılabilir. Elde tutma dönemi sonsuz olmadıı durumda ise formülü u ekilde yazabiliriz.
  t=1

  50
  P0 = D / (1 + k) n + Pn / (1 + k) n
  Kar Payının Her Yıl Sabit Bir Hızla Büyümesi: ayet, elde edilecek kar paylarının her yıl “g” gibi sabit bir hızla sınırsız süreyle büyüyecei bekleniyorsa, denklem;
  P0 = D0 / (1+g) / (1+k)+D0 / (1+g)2 / (1+k)2 + ….…+ D0 . (1+g) / (1+k) veya; P0 = D0 . (1 + g) t / (1+k)t
  eklinde yazılabilir. Firmanın kar payı daıtımının ve kar payındaki yıllık büyüme oranının (g) sonsuza dek devam edecei varsayımı altında hisse senedinin cari deerini veren eitlik, P0 = D1 / (k-g) ‘ eklini alır.
  Kar Payının Deiik Bir Hızla Büyümesi
  Yeni bulular, yeni mal ve hizmetler üretilmesi, teknolojik yenilikler, ilk yıllarda firmaların, olaanüstü kar elde etmesine olanak verebilir. Ancak izleyen yıllarda yeni rakiplerin piyasaya girmesi veya mevcut rakiplerin yeni teknolojileri uygulamaları bu konularda ilk atılımı yapan firmanın tekelci karını ortadan kaldırarak, karını normal düzeye indirir. (Yurtta,1996:35). Normal üstü büyümenin devam edecei süre N yıl, kar paylarında normal üstü büyüme hızı (gs) ile normal büyüme hızı (gn) ve kar payının normal üstü büyüme dönemi sonunda ulaacaı tutar DN ile gösterilirse, hisse senedinin bugünkü deerini veren formülü u ekilde yazabiliriz:
  P0 = D0 . (1 + gs) t / (1+k)t + DN . (1 + gn) t / (1+k)t Firmanın kar payı daıtımına ilikin farklı bekleyilere göre, hisse senedinin bugünkü deerini veren denklemi, elde edilecek kar paylarının hisse senedinin deerini belirledii varsayımına uygun olarak, deiik ekillerde yeniden yazmak olanaklıdır.
  n
  t=1
  t=1
  N t=1
  n
  51

 8. Teşekkür etti.
 9. #26
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  3. MUHASEBE DEER (TASFYE) YAKLAIMI
  Hisse senetlerinin tasfiye deeri, ortaklıın varlıklarının satılması halinde elde edilecek nakdin, tüm borçlar ödendikten sonra hisse senedi baına düen tutarıdır. Hisse senedinin tasfiye deerinin, defter deerinden farklı olması, varlıkların tarihi maliyetleriyle cari piyasa deerlerinin farklı oluundan kaynaklanmaktadır.
  Kuramsal olarak bir hisse senedinin borsa fiyatının tasfiye deerinin, altında olmaması gerekir. Borsa fiyatının tasfiye deerinin altına dümesi halinde, ortaklıın tasfiye edilmesi, kazanç salama fırsatı yaratır. Ancak böyle bir kazanç fırsatının doabilmesi için, yatırımcının ortaklıın yönetimini ele geçirmesi gerekir. Bu nedenle, bireysel yatırımcının bir yatırımcıdan ziyade bir irketin, bir sermaye grubu tarafından satın alınmasında tasfiye deeri önem kazanmaktadır. (Akgüç,1998:879–880).
  4. PYASA DEER – DEFTER DEER ORANI YAKLAIMI
  Piyasa Deeri / Defter Deeri Oranı, sermaye piyasası gelimi ülkelerde piyasada alınıp satılmayan bir hisse senedinin olması gereken fiyatının tespiti amacıyla kullanılır.(Karain,1987:31).
  Defter deeri dolaımda bulunan hisse senetlerinin nominal deerini göstermektedir. (Büker ve Bayar, 1999:51). Firmanın geçmi verilerden ya da aynı endüstride ki dier firmaların verilerinden yararlanarak, iletmenin piyasa deeri ile defter deerleri arasında uygun bir katsayı bulunmaya çalıılır. lgili hisse senedinin gerçek deeri hesaplanmak istendiinde, u andaki defter deeri belirlenecek ve daha önce bulunmu uygun “piyasa deeri / defter deeri” oranıyla çarpılacaktır.(Bolak,1994:164).
  P0 = Defter Deeri (Piyasa Deeri / Defter Deeri Oranı)
  52
  5. FYAT / KAZANÇ ORANI YAKLAIMI Bu yaklaım, hisse baına net kar ile hisse senedi fiyatı arasında uygun bir çarpan katsayısı bulunması gereinden hareket eder. Söz konusu çarpan katsayısı, firmanın hisse baına 1 Kuru’luk kazancına karılık, yatırımcıların kaç Kuru ödemeye razı olduklarını gösterir. Özellikle büyüme potansiyelleri yüksek, gelecei parlak görülen firmaların hisse baına düen karına, yatırımcılar daha fazla ödemeyi kabul ederler ve oran yüksek olur.
  Fiyat / Kazanç oranı, genel olarak F/K eklinde gösterilmektedir. Bu oran, bir hisse senedinin pazar fiyatı ile yine bu hisse senedinin hisse baına karı arasındaki ilikiyi ifade etmekte kullanılmaktadır. (Gibson,1995:436–438).
  Piyasa Fiyatı Fiyat / Kazanç Oranı = Hisse Baına Kar
  Burada net kar kurumlar vergisi ve fonlara ilikin, yasal yükümlülükler ile yasal yedek akçe, kurucu ve ayrıcalıklı pay sahipleri, yönetim kurulu ve çalıanlara ödenmesi gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan deerdir. Dier bir deyile buna daıtılabilir kar denir. Net Kar Hisse Baına Net Kar = Hisse Senedi Sayısı
  Yüksek F/K oranına sahip bir hisse senedi için yatırımcılar; firmanın iyi büyüme olanaklarına sahip olduunu veya elde ettii kazançların güvenilir (riski az) ve sonuç olarak da daha deerli olduunu düünür. Ayrıca, bu oran kazançların geçici olarak baskı altına alındıını gösterir. Eer bir firma sıfır kazanç elde etmise fiyat kazanç oranı sonsuz olur. (Brealey ve Myers,2003:829).
  F/K oranlarının tahmin edilmesinde bir baka yaklaım olarak büyüme, paranın zaman deeri, kar payı politikaları ele alınır ve hepsi birlikte deerlendirilir. (Bolak,1994:129).
  53
  Hisse senetlerinden elde edilmesi beklenen getiri, elde tutulan dönem boyunca, hisse senedinin getirecei kar payı ödemeleri ve dönem sonundaki satı fiyatının, iskonto edilmesine dayanmaktadır. (Batürk,2002:74).
  P0 = Dt / (1 + k)t + Pn / (1 + k) n
  Hisse senetlerinin vadesinin olmadıı ve sonsuza dek elde tutulabilecei varsayılırsa, hisse senedinin gelecekteki beklenen fiyatı, gelecekte alacaı kar payı ödemelerinin imdiki deerine eittir
  Hisse Senedinin Fiyatı = Dt / (1 + k)t
  Dt = hisse senedinin t dönemindeki kar payı k = iskonto oranı’dır.
  5.1. SIFIR BÜYÜME ORANI VARSAYIMI
  Firmanın kar payı büyüme oranının sıfır olduu, yani her yıl aynı kar payının ödendii varsayılırsa (sıfır büyüme D1 = D2 = D3 gibi),
  Hisse Senedinin Fiyatı = D1 / (1 + k)t
  = D1 [ 1 / (1 + k) t ] ‘matematiksel olarak
  1 / (1 + k) t = 1 / k ‘ eit olduu kabul edilir.
  Buradan sıfır büyüme modelinde hisse senedinin fiyatının,
  Hisse Senedinin Fiyatı = D1 / k ‘ olduu bulunur.
  N
  t=1
  t=1 N
  t=1


  t=1

  t=1
  54

 10. Teşekkür etti.
 11. #27
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  5.2. SABT BÜYÜME ORANI VARSAYIMI
  Firmaya ait kar payının sabit oranda büyüdüü (düzenli büyüme) varsayılırsa,
  Hisse Senedinin Fiyatı = D1 / k – g’ olacaktır. Burada;
  D1 = HBK x Temettü Daıtım Oranı g = Temettülerdeki büyüme oranı’ dır.
  ve ıskonto oranının büyüme oranından büyük olacaı (k>g) varsayılır. Çünkü hiçbir firmanın sürekli olarak genel iskonto oranının üzerinde büyüme salanamayacaı varsayılır.(Karan,2001:336). Formül için gerekli “g” oranı geçmi yıllar ait hisse baına kar veya daıtılan kar paylarından faydalanarak hesaplanabilir. (Bolak,1994:127).
  Hisse Senedinin Fiyatı = (HBK x Temettü Daıtım Oranı) / k-g Düzenli büyüme formülü F/K oranına uyguladıında; eitliin her iki tarafı HBK’a bölünür.
  F / HBK = F / K = (Temettü Daıtım Oranı) / k – g’ elde edilir.
  Aynı ekilde F / K oranı sabit büyüme modeline uygulanırsa, beklenen F/K oranı,
  F / HBK = F / K = (Temettü Daıtım Oranı) / k’ eklinde hesaplanacaktır.
  Ayrıca bir hisse senedi için beklenen F / K oranı tarihi verilerin orta ve uzun dönem ortalaması olarak belirlenebilir. Endüstrilere ait ortalama F / K oranları konuya ıık tutabilir. Ancak aynı endüstrideki farklı firmalar sıklıkla farklı F / K oranına sahip olabilirler. (Batürk,2002:76).
  55
  5.3. FYAT / KAZANÇ ORANI MODEL
  Bu yöntemde genel olarak firmaların F/K oranları beklenen F/K oranları ile veya piyasa ortalamaları ile karılatırılmaktadır. (Karan,2001:357). Karılatırma sonuçları u üç kouldan birini gündeme getirir; (Batürk,2002:76).
  Eer gerçek F/K oranı beklenen (F/K)’dan daha büyükse, hisse senedi yüksek fiyatlanmıtır (deerinden), fiyatı dümeden satılmalıdır.
  Eer gerçek F/K oranı beklenenden küçükse, hisse senedi düük fiyatlanmıtır; fiyatların yükselmesine sebep olan bir beklenti ile satın alınabilir.
  Gerçek F/K oranı beklenene eitse, hisse senedi doru fiyatlanmıtır ve önemli fiyat deiikliklerinin olma olasılıı yoktur.
  Aynı ekilde firmanın gelecek yıl elde edecei hisse baına net kar belirlenip beklenen F / K oranı çarpan olarak kullanılarak gerçek deer bulunabilir.
  Gerçek Deer = Hisse Baına Net Kar x F / K Oranı
  Örnein, herhangi bir hisse senedinin içinde bulunulan ve geçmi 4 yıla ait ortalama F / K oranının 7,03 olduu ve gelecek yıl elde edecei hisse baına karın 0,19 YTL olarak gerçekleecei tahmin ediliyorsa, bu hisse senedinin gerçek deeri,
  Gerçek Deer = 0,19 x 7,03 = 1,335.7 YTL
  Buna göre piyasadaki fiyatla karılatırma yapılabilir. Bugünkü fiyat 1,335.7 YTL ‘nin altında ise alma, üstünde ise satma kararı verilebilir. ki deer birbirine çok yakınsa, o hisse senedi doru fiyatlandırılmıtır. (Bolak,1994:129).
  Bu prosedür hisse senetlerinde satma ya da almayla ilgili karar vermede geni çapta kullanılan bir yöntemdir. Pek çok sayıda menkul kıymet yöneticisi bu
  56
  prosedürü kullanır. Sonuçta yüksek fiyatlanmı hisse senetlerinin fiyatları, F / K oranlarının satı baskısıyla, düük bir seviyede olabilecektir. Düük fiyatlanmı hisse senetlerinin hem fiyatları hem de F / K oranları artmaya balayacak ve doru fiyatlanmı hisse senetlerinin fiyatlarında, deiiklie neden olacak tutarlı bir satın alma ya da satma baskısı olmayacaktır. Piyasadaki baskıların hisse senedi fiyatlarını, gerçek deerlere yakın fiyatlarda tutma eiliminin olduu, temel analistlerin ortak düüncesidir. (Batürk,2002:77).
  uana kadar açıkladıımız F / K oranını bulma yaklaımı tüm borsanın bir irket gibi deerlendirilmesi ile borsa açısından hesaplanabilmektedir. Bir dier açıklanması gereken durum da, firmalara ait F / K oranları karılatırılarak, ucuz – pahalı kararı verilmesinde kullanılmaktadır. Genellikle uygulanan yaklaım, bir grup firmanın ortalama F / K oranını hesaplayıp, buna göre firmaları karılatırmaktır.
  Biraz önce belirttiimiz bu tür yaklaımların yetersizlikleri olabilir. Bunlardan bazıları : (Batürk,2002:78).
  Ortalamalar genellikle çok büyük ya da küçük deerlerden etkilenmekte,
  Elde edilen F / K oranı subjektif bir deer olacaktır. Pazarın genel durumunun ucuz veya pahalı olması bu karılatırmayı anlamsız kılabilir,
  Firmaların özel durumları dikkate alınmalıdır,
  Negatif F / K oranı bulunduunda anlamsız bir deer elde edilmektedir,
  Firmaların çok deiken gelirle elde etmesi, F / K oranının sürekli deimesine neden olmaktadır, 12. #28
  Status
  Offline
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Aralık.2015
  Mesajlar
  867
  Thanked
  389
  Adı geçen
  232 Mesaj
  Kazanç olarak ana dönemlerin mi, yoksa ara dönemlerin mi kullanılacaı açık deildir. Ayrıca bazı uzmanların net kar yerine faaliyet karını kullandıkları görülmektedir.
  Bir firmanın kazancının tahmininden yola çıkarak uzmanın tecrübesine dayalı olarak, hisse senedinin gelecekteki fiyatı tahmin edilir. Yatırımın getirisi mevcut dier yatırımlarla karılatırılarak, üstün tarafları belirlenir. Bu istatistiksel analiz ve kesin fiyatlamadan daha çok profesyonel uzmanlar tarafından kullanılan, sezgisel tipik bir modeldir. Tarihi trendler ve beklenenlerin ııında, bir firmanın F / K oranının tahmin edilmesi, uzmanların yorumudur, yani o firmaya yatırım yapıldıında elde edilecek potansiyel getiriyi belirleme çalımalarıdır. (Batürk,2002:78). Unutmamak gerek ki hisse senetlerinin çounluu piyasanın trendi dorultusunda hareket eder. Bir hisse senedinin F/K oranı ve dier finansal rasyoları ne kadar iyi ve bulunduu sektör ne kadar karlı olursa olsun eer piyasa düü trendindeyse o hisse senedi de deer kaybedecektir. (ahin,1992:214).
  5.4. MKB VE DÜNYA BORSALARINDA GÖZLENEN FYAT / KAZANÇ ORANI
  Fiyat / Kazanç oranı modelinin tanımına ve dayandıı varsayımlara geçmeden, Dünya ve Türkiye borsalarında Fiyat / Kazanç oranı yaklaımı ile ilgili çalımaları incelemeliyiz.
  5.4.1. MKB VE DÜNYA BORSALARI
  Günümüzde gelimi ülkeler bata olmak üzere dünyanın birçok yöresinde çeitli büyüklük ve özellikte borsalar vardır. Menkul kıymetler borsalarının bazı özellikleri dikkate alınarak iki ekilde sınıflandırma yapılabilir:
  58
  Gelimi Borsalar,
  Gelimekte Olan Borsalar
  Gelimi Borsalar, sanayilemi ülkelerde faaliyet gösteren, uluslararası finans piyasasını oluturan büyük borsalardır. Özellikle ABD, Avrupa ve Uzakdou borsaları bu grup içinde yer alırken, borsaların büyüklüü ve ilem hacmi gibi unsurlar da dikkate alınarak bazen gelimekte olan borsalarda gelimi borsalar arasına alınmıtır.
  Gelimekte olan borsalar da gelimekte olan ülkelerde faaliyet gösteren borsalardır. Özellikle son yıllarda bu borsalar giderek önem kazanmıtır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) bu borsalar arasında önemli bir yere sahiptir. Risk getiri analizleri açısından, gelimekte olan ülkelerin yüksek riske sebebiyet veren deiik bir yapıya sahip olduu ortaya konmutur. (Karan,2001:35).
  Birçok gelimi piyasa, yapısal düzenlemelerin geni tabanlı yatırımcı güvenine ve rekabetçi piyasaya kolaylık saladıı; likiditasyon ve alım-satım faaliyetlerinin artmasına uygun, piyasanın geni, özel sektörün ekonomiye hâkim olduu, bilginin kolaylıkla salanabildii; kamuyu aydınlatma kuralına ilikin standartların yüksek olduu bir yapıya sahiptir. Dier taraftan gelimekte olan piyasaların özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Feldman ve Kumar gelimekte olan piyasaları dört grup altında toplamaktadır. (Batürk,2002:90–91). Birinci grup, gelimelerin ilk aamalarında bulunan, çok az sayıda irketin kote edildii, piyasa deeri ve likiditenin düük, younlama ve oynaklıın ise yüksek olduu ve göreceli olarak tam teekkül etmemi yapısal düzenlemelere sahip piyasalardan oluur. (Ugan,1997:59).
  kinci gruptaki piyasalarda, likidite yüksek ve kote edilen irket sayısı daha fazladır. Yabancı yatırımcılar bu ülkelerdeki yatırım olanaklarının farkında olmasına ramen, yabancı yatırımların miktarı düük kalmaktadır. Hisse senedi piyasası ekonomiye nazaran küçüktür, ancak irketler artan bir hızla hisse senedi yoluyla finanse edilmektedir. Türkiye bu grubun örnek ülkelerindendir. (Ugan,1997:59).
  59
  Üçüncü gruba dâhil piyasalarda, getiriler daha az dalgalanmakta, alım – satım aktiviteleri ve piyasaya arz edilen hisse senedi adedi hızla artmakta, toplam piyasa deeri önemli ölçülerde genilemekte ve riskin transferine ilikin mekanizmaların gelitirilmesine yönelik daha fazla ilgi bulunmaktadır. (Ugan,1997:59).
  Dördüncü grup piyasalar likiditenin ve alım – satım faaliyetlerinin çok yüksek olduu, piyasa geniliinin önemli bir dereceye ulatıı, hisse senedi risk primlerinin uluslararası rekabet düzeylerine yakın bulunduu ülkeleri kapsar. (Ugan,1997:59).
  stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) 1986 yılında faaliyete geçmi ve gelimekte olan borsalar arasında önemli bir yere sahip olmutur. 2004 yılı sonu itibariyle borsada 313 firma ilem görmektedir. Firmaların toplam piyasa deeri (kapitalizasyonu) 98.073 milyar dolar olup, borsa büyüklüü ve borsada ilem gören irketlere göre gelimekte olan borsalar arasındadır.
  MKB faaliyete geçtii 1986 tarihinden sonra sürekli gelimi, bölgesinde en önemli menkul kıymetler borsalarından biri olmutur. MKB’ nin piyasa deeri de zaman içinde artmı ve Türk irketlerine önemli tutarlarda kaynak aktarmıtır. Ancak halen ülkemizde hisse senedi yatırımları istenilen seviyeye gelememi ve finansal piyasalar içinde MKB hak ettii yere ulaamamıtır. Bunun en önemli nedeni 1990’lı ve son yıllarda görülen siyasi ve ekonomik krizlerdir. Özellikle yüksek enflasyon, yatırımların hisse senedi piyasalarına aksamasını engellemektedir. Ülkemizde enflasyon tek haneli rakamlara dütüünde sermaye piyasasının çok önemli bir gelime yaayacaı beklenmektedir. MKB için yapılmı çalımaların sayısı son yıllarda giderek artmakta, bulunan sonuçlar ile dier borsalarda bulunanlar karılatırılmaktadır. Yapılan aratırmalar arasında haftanın günü, ay, tatil etkileri, ay içi etkiler gibi mevsimsel anomaliler yanı sıra firma büyüklüü ve fiyat / kazanç oranı ve firmalara ait dier oranlar yer almaktadır.
  60Sayfa 4 Toplam 6 Sayfadan BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


Önemli Uyarı

  Sitede yer alan bilgiler, herhangi bir hisse senedi veya sermaye piyasası aracının satın alınması için tavsiye veya teklif teşkil etmemektedir. Yatırım piyasalarına yönelik bilgi paylaşımını amaçlayan kar amacı gütmeyen sosyal bir platformdur.

Follow us on

Twitter youtube DavianArtSayfa Başına Çık