A Dalgası
5 dalga
3 dalga
5-3-5-3-5 Diagonalle oluşur.

B Dalgası
3 dalga
Wxy(kompleks) düzeltme Üçgenle oluşur .

C Dalgası
5 dalga
3-3-3-3-3 Diagonalle
Wxy(kompleks)düzeltme oluşur.

Not= C dalgası 3 dalga ve üçgenle oluşmaz
Wxy içinde üçgenle olabilir.